شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی

۲۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۸ ۹

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان شمالی 20 آذر ماه با حضور استاندار و جمعی از مسئولان در محل پارک علم و فناوری خراسان شمالی افتتاح شد.

جهاددانشگاهی خراسان شمالی با شرکت در این نمایشگاه، دستاوردهای خود را در حوزه‌های مختلف ارائه داد.

شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی
شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی
شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی
شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی
شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی
شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی
شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی
شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی
شرکت جهاددانشگاهی خراسان شمالی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار خراسان شمالی