برگزاری آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی توسط جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

۲۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۶

آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی توسط جهاد دانشگاهی خراسان شمالی برگزار شد. در این آزمون که ۳۴۶ شرکت کننده شامل ۲۴۱ زن و ۱۰۵ مرد شرکت کرده بودند، ۲۹ نفر در استان جذب می‌شوند.