برگزاری آزمون سازمان تامین اجتماعی توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی

۰۵ مهر ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۸ کد : ۲۳۰۶۶ عمومی آموزش
تعداد بازدید:۱۰۱
آزمون جذب و به کارگیری ۱۴۲۲ نفر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی برگزار می شود.
برگزاری آزمون سازمان تامین اجتماعی توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان شمالی، شـرکت کار و تامین متعلق به سـازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسـانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت درمان تامین اجتماعی و ادارات کل بیمه ای در سـراسـر کشـور، به صـورت قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب کند.
آزمون جذب و به کارگیری ۱۴۲۲ نفر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی در گروه های شغلی بهیار، کمک پرستار(بهدار)،متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و ...)، منشی پزشکی، متصدی خدمات داروئی(دارویار)، انباردار، متصدی خدمات عمومی(نگهبان) و متصدی خدمات عمومی (راننده آمبولانس) توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی برگزار می شود.
ثبت نام از پنج شنبه ۳ مهرماه در سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir  آغاز شده  است و به مدت 10 روز ادامه دارد.
گفتنی است، کارت شــرکت در آزمون، از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ برای مشــاهده و پرینت بر روی ســایت مرکز آزمون جهاد دانشـــگـاهی قرار خواهـد گرفـت و آزمون نیز روز جمعـه ۲ آبـان‌مـاه ۱۳۹۹ در تمام مراکز اسـتان ها و با توجه به آمــــار شـــــرکت‌کنندگان، حسـب مورد در برخی از شـهرسـتان ها برگزار می شود.
علاقه مندان برای دریافت دفترچه راهنما می توانند به آدرس https://hrtc.ir/media/documents/Tamin_Registration_Manual.pdf مراجعه کنند.
انتهای پیام


نظر شما :