راهنمای تلفن های واحد

راهنمای شماره های تلفن های جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان شمالی

مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی بجنورد

ردیف

ردیف سازمانی

مدیر/ مسئول

شماره مستقیم

1

معاون آموزشی شعبه علمی کاربردی

مهسا پرنیان

32285741 - 058

2

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

کاظم محرابی نسب

32285742 - 058

3

کارشناس امورکلاسها

 

32285738 - 058

4

کارشناس نظام مشمولین

کاظم محرابی نسب

32285742 - 058

5

دبیرخانه

مرضیه روح آزاد

32285743 058

6

بایگانی

مرضیه روح آزاد

32285743 058

7

حسابداری

الهام یزدانی

32285755 - 058

آدرس : خراسان شمالی بجنورد - کیلومتر ۵ جاده اسفراین ابتدای سایت اداری ارکان رو به روی پمپ گاز جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

 

واحد  جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

ردیف

ردیف سازمانی

مدیر/ مسئول

شماره مستقیم

1

ریاست

 

 

2

معاونت پشتیبانی

علیرضا شاکری

32285727 - 058

3

معاون فناوری مرکز رشد

جواد آقایی

32285724 - 058

4

سرپرست معاونت پژوهشی

محسن رحمانی

32285729 058

5

مدیر فرهنگی

کاظم محرابی نسب

32285742 - 058

6

مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال

حسین سامان

32285738 - 058

7

مدیر اداره امور مالی و عامل ناظر مالی

امید فرج زاده

32285727 - 058

8

مدیر اجرایی شعبه افکار سنجی

آقای خوش صفا

32314801 - 058

9

مدیر فناوری و اطلاعات

غلامرضا مقدم

32285725 - 058

10

کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل

الهام آزاد زاده

32285754 - 058

11

مشاور ریاست در امور بانوان و خانواده

الهام آزاد زاده

32285754 - 058

12

متصدی خدمات مالی

حسن سپهر نیا

32285727 - 058

13

حسابداری

سهیلا کنعانی

32285727 - 058

14

حراست

کاظم محرابی نسب

32285742 - 058

15

دبیرخانه

مرتضی فیروزیان

32285726 - 058

آدرس : خراسان شمالی بجنورد - کیلومتر ۵ جاده اسفراین ابتدای سایت اداری ارکان رو به روی پمپ گاز جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

 

خبرگزاری

ردیف

ردیف سازمانی

مدیر/ مسئول

شماره مستقیم

1

مدیر خبرگزاری  ایسنا

اعظم قهرمانی

32285753 - 058

2

سرپرست فعالیت های قرآنی  خبرگزاری ایکنا

آرزو یزدانی

32285754 - 058

آدرس : خراسان شمالی بجنورد - کیلومتر ۵ جاده اسفراین ابتدای سایت اداری ارکان رو به روی پمپ گاز جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

 

مرکز آموزش های کوتاه مدت تخصصی جهاد دانشگاهی

ردیف

ردیف سازمانی

مدیر/ مسئول

شماره مستقیم

1

سرپرست معاونت آموزشی

خانم یزدان پناه

058-32237288

2

سرپرست مرکز شماره یک کوتاه

خانم ولی زاده

058-32223737

3

متصدی امور دفتری

خانم اکبری

058-32223737

آدرس: خراسان شمالی - بجنورد - امیریه شمالی - امامی 13

آدرس: خراسان شمالی - شیروان .خیابان امام رضا.روبروی بیمارستان امام خمینی(ره). مجتمع صحت طبقه چهارم

شماره تماس: 058-36346308

آدرس: خراسان شمالی - اسفراین،خیابان طالقانی ۲۶    شماره تماس058-37243932

 

تعداد بازدید:۱۳۰