راهنمای تلفن های واحد

تعداد بازدید:۵۵۲۸

جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

ردیف

ردیف سازمانی

مدیر/ مسئول

شماره مستقیم

1

سرپرست واحد

محسن رحمانی

058-32285726

2

معاونت پشتیبانی

-

32285727 - 058

3

سرپرست معاونت پژوهشی

محسن رحمانی

058-32285726

4

سرپرست معاونت فرهنگی

الهام آزادزاده

058-32285754

5

سرپرست معاونت آموزشی

حسن خوش صفا

058-32285745

6

سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان شمالی

علیرضا شاکری

058-32285755

7

مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال

حسین سامان

32285738 - 058

8

حراست

کاظم محرابی نسب

32285742 - 058

9

دبیرخانه

کاظم محرابی نسب

32285726 - 058

آدرس : خراسان شمالی – بجنورد - کیلومتر ۵ جاده اسفراین ابتدای سایت اداری ارکان رو به روی پمپ گاز جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی