دانشگاه - آرشیو

برگزاری آزمون فراگیر استخدامی توسط جهاددانشگاهی در خراسان شمالی

رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی گفت: آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی با رقابت بیش از چهار هزار در استان همزمان با سراسر کشور برگزار شد. به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان، دکتر رضا شاهین فر اظهار کرد: این آزمون در سه شهرستان خراسان شمالی در چهار حوزه امتحانی برگزار شد.

ادامه مطلب