آئین افتتاح دفتر تسهیل گری و توسعه محلی توسط جهاددانشگاهی در بجنورد با حضور معاون استاندار خراسان شمالی

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱