برگزاری میزگرد «انقلاب اسلامی و فناوری، دستاوردها و نیازهای خراسان شمالی» در ایسنا

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۷

میزگرد تخصصی «انقلاب اسلامی و فناوری، دستاوردها و نیازهای خراسان شمالی» در خبرگزاری ایسنای استان برگزار شد.

مدعوین حاضر در این میزگرد، مسیر خراسان شمالی در حوزه فناوری را روبه‌رشد خوانند و نیازسنجی در حوزه فناوری و اعتماد به جامعه نخبگان و دانشگاهیان را از نیازهای استان عنوان کردند.